Preklady ADVANS

Preklady ADVANS     Translations ADVANS
 
 
 
ŠTANDARDNÉ PREKLADY
 
SÚDNE PREKLADY
 
ŠTANDARDNÉ TLMOČENIE
 
SÚDNE TLMOČENIE
 
CENA ZA PREKLADY
 
PODMIENKY
 
PROFIL SPOLOČNOSTI
 
PREKLADATELIA
 
SPOLUPRÁCA
 
REFERENCIE
 
KONTAKT
E-mail: advans(a)advans.sk
Tel.: 0918/518 238

Návštevníci online: 1.

Odoslať odkaz

Mier sa začína mnou

Preklady ADVANS

- pomáhame ľuďom dorozumieť sa i porozumieť si -

 

preklady advans

 

preklady advans

Štandardné preklady

 

Našou špecializáciou sú štandardné preklady z rôznych oblastí.

To znamená, že neposkytujeme súdne preklady (tzv. preklady s pečiatkou, overené, úradné preklady). V prípade požiadavky na súdny preklad si môžete vyhľadať prekladateľa na stránke Ministerstva spravodlivosti SR v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Slovenskej republiky -http://jaspi.justice.gov.sk.

Prekladali sme a prekladáme materiály rôzneho druhu, od jednoduchého prekladu etikety na výrobku až po technológie jadrovej elektrárne. Skrátka bežne, čo sa v živote jednotlivca a spoločnosti vyskytne, napríklad preklady emailovej komunikácie s klientmi zo zahraničia, webových stránok, reklamných materiálov, firemnej dokumentácie, brožúrok, výročných správ, bezpečnostných listov, manuálov, abstraktov k diplomovým prácam, časopisov, kníh ... jednoducho povedané čohokoľvek, čo sa dá preložiť).

Uskutočňujeme i rozsahovo krátke preklady majúce niekoľko slov alebo viet a aj rýchle preklady bez príplatku (v prípade, že celkové množstvo dodaného prekladu za jeden mesiac alebo za jedno fakturačné obdobie nepresiahne jednu normostranu, je účtovaná jedna normostrana).

Preklady sú možné z rôznych oblastí (automobily, bankovníctvo, beletria, biológia, doprava, ekológia, ekonomika, elektrotechnika, energetika, farmácia, financie, firemné dokumenty, fyzika, geológia, história, chémia, internet, kybernetika, laboratórna technika, letectvo, manažment, marketing, medicína, metalurgia, náboženstvo, normy, obchod, politika, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, právo, protokoly o skúškach, psychológia, religionistika, sociológia, stavebníctvo, strojárenstvo, šport, technika, telekomunikácie, textilný priemysel, účtovníctvo, veterinárstvo, vojenstvo, výpočtová technika, zbrane, zdravotníctvo, zemepis, zlievarenstvo, zmluvy, a iné).


Design a copyright © 2000 - ADVANS. Všetky práva vyhradené.
Preklady ADVANS - prekladateľské služby, aj krátke preklady, aj rýchle preklady. Rôzne jazykové kombinácie. Iba neúradné preklady.
http://www.advans.sk,
advans(a)advans.sk

NAJ.sk advans counter

anglicko-slovenské preklady, bulharsko-slovenské preklady, česko-slovenské preklady, francúzsko-slovenské preklady, chorvátsko-slovenské preklady, maďarsko-slovenské preklady, nemecko-slovenské preklady, poľsko-slovenské preklady, rusko-slovenské preklady, slovinsko-slovenské preklady, slovinčina, španielsko-slovenské preklady, taliansko-slovenské preklady, ukrajinsko-slovenské preklady, a iné jazykové kombinácie, a taktiež preklady zo slovenčiny do príslušného jazyka

preklady advans

 

preklady advans