Preklady ADVANS

Preklady ADVANS     Translations ADVANS
 
 
 
ŠTANDARDNÉ PREKLADY
 
SÚDNE PREKLADY
 
ŠTANDARDNÉ TLMOČENIE
 
SÚDNE TLMOČENIE
 
CENA ZA PREKLADY
 
PODMIENKY
 
PROFIL SPOLOČNOSTI
 
PREKLADATELIA
 
SPOLUPRÁCA
 
REFERENCIE
 
KONTAKT
E-mail: advans(a)advans.sk
Tel.: 0918/518 238

Návštevníci online: 1.

Odoslať odkaz

Mier sa začína mnou

Preklady ADVANS

- pomáhame ľuďom dorozumieť sa i porozumieť si -

 

preklady advans

 

preklady advans

Súdne tlmočenie

 

Súdne tlmočenie

Toto tlmočenie je vyžadované zvyčajne v prípade úradne dokladovaných úkonov, akými sú napr. svadba, pojednávanie súdu či notárske náležitosti a vykonáva ho tlmočník, ktorý je zaregistrovaný na príslušnom krajskom súde Slovenskej republiky a má pre túto činnosť udelené oprávnenie.

Ľutujeme, ale túto službu NEPOSKYTUJEME!

Mohli by sme túto službu za províziu sprostredkovať, no keďže existuje oficiálny zoznam súdnych prekladateľov a tlmočníkov v Slovenskej republike, pre záujemcu o súdne tlmočenie je jednoznačne výhodnejšie obrátiť sa priamo na konkrétneho tlmočníka.

Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Slovenskej republiky - http://jaspi.justice.gov.sk


Design a copyright © 2000 - ADVANS. Všetky práva vyhradené.
Preklady ADVANS - prekladateľské služby, aj krátke preklady, aj rýchle preklady. Rôzne jazykové kombinácie. Iba neúradné preklady.
http://www.advans.sk,
advans(a)advans.sk

NAJ.sk advans counter

anglicko-slovenské preklady, bulharsko-slovenské preklady, česko-slovenské preklady, francúzsko-slovenské preklady, chorvátsko-slovenské preklady, maďarsko-slovenské preklady, nemecko-slovenské preklady, poľsko-slovenské preklady, rusko-slovenské preklady, slovinsko-slovenské preklady, slovinčina, španielsko-slovenské preklady, taliansko-slovenské preklady, ukrajinsko-slovenské preklady, a iné jazykové kombinácie, a taktiež preklady zo slovenčiny do príslušného jazyka

preklady advans

 

preklady advans