Preklady ADVANS

Preklady ADVANS     Translations ADVANS
 
 
 
ŠTANDARDNÉ PREKLADY
 
SÚDNE PREKLADY
 
ŠTANDARDNÉ TLMOČENIE
 
SÚDNE TLMOČENIE
 
CENA ZA PREKLADY
 
PODMIENKY
 
PROFIL SPOLOČNOSTI
 
PREKLADATELIA
 
SPOLUPRÁCA
 
REFERENCIE
 
KONTAKT
E-mail: advans(a)advans.sk
Tel.: 0918/518 238

Návštevníci online: 1.

Odoslať odkaz

Mier sa začína mnou

Preklady ADVANS

- pomáhame ľuďom dorozumieť sa i porozumieť si -

 

preklady advans

 

preklady advans

Cenník prekladateľských služieb

 

Cena za štandardné preklady

Účtovnou jednotkou a jednoduchým porovnávacím kritériom ceny prekladu je normostrana. Takto sa dá ľahko zorientovať v rôznych cenových ponukách.

Jednou normostranou sa bežne v slovenských podmienkach rozumie 1800 úderov* (znakov a medzier). Je to z čias písacích strojov, kedy sa jednou normostranou prekladu rozumelo 30 riadkov po 60 úderov. (Niekto počíta normostranu ako 1500 znakov bez medzier alebo 250 slov).

* pojem úder je chápaný nie ako jeden úder na kláves písacieho stroja alebo počítača, ale ako jeden viditeľný znak (napr. písmeno, číslica) alebo jeden neviditeľný znak (napr. medzera, tabulátor).

Orientačný počet normostrán predpokladaného prekladu sa dá určiť z materiálu určeného na preklad napríklad v Microsoft Word pomocou funkcie 'Nástroje >>> Počet slov...'. Sčíta sa počet 'Slov' a počet 'Znakov (bez medzier)', čím sa zistí počet úderov. Tento počet úderov sa potom vydelí číslom 1800, čím sa získa počet normostrán. (Počet slov tu nahradzuje počet medzier, aby sa pri výpočte ceny nepočítali zbytočné medzery, ktoré sa v texte často bezúčelne vyskytujú. Správne napísaný text by nemal obsahovať viacnánobné medzery, ale napríklad tabulátory alebo vhodné formátovanie textu).

Alebo na určenie množstva textu môžete použiť napríklad tieto softvérové pomôcky: Count Anything, AKS Word Count, FineCount.

Cena za jednu normostranu preloženého textu sa odvíja od jazykovej kombinácie, náročnosti a dodaného formátu a začína na 9,90 Eur (nie sme platcami DPH). Cenovú ponuku pošleme tak skoro, ako sa bude dať, zvyčajne to býva obratom.

Doteraz sme preklady zabezpečovali v týchto jazykových kombináciách:

- anglicko-slovenské preklady a opačne,
- bulharsko-slovenské preklady a opačne,
- česko-slovenské preklady a opačne,
- francúzsko-slovenské preklady a opačne,
- chorvátsko-slovenské preklady a opačne,
- maďarsko-slovenské preklady a opačne,
- nemecko-slovenské preklady a opačne,
- poľsko-slovenské preklady a opačne,
- rusko-slovenské preklady a opačne,
- slovinsko-slovenské preklady a opačne,
- španielsko-slovenské preklady a opačne,
- taliansko-slovenské preklady a opačne,
- ukrajinsko-slovenské preklady a opačne.

K dispozícii máme prekladateľov aj na iné jazykové kombinácie, ale zatiaľ sme ešte nemali požiadavku na zrealizovanie prekladu v tejto jazykovej kombinácii:

- arabsko-slovenské preklady a opačne,
- holandsko-slovenské preklady a opačne,
- nórsko-slovenské preklady a opačne

a iné jazykové kombinácie.

Naša cena za 1 normostranu prekladu je konečná. Neúčtujeme žiadne expresné, rozsahové alebo iné príplatky
Držíme sa toho, že buď môžeme v požadovanom čase preklad zrealizovať alebo nie. Materiál má z viacerých dôvodov prekladať jeden prekladateľ. Ak klient potrebuje preklad súrne a ide mu hlavne o zrozumiteľnosť, dokážeme preklad zabezpečiť u viacerých prekladateľov tak, aby sme termín stihli. Avšak klient musí brať na vedomie, že v takomto prípade kvalita prekladu nemusí zodpovedať tej kvalite, ktorú by zabezpečil jeden prekladateľ.

Z vlastných skúseností vieme, že naše ceny sú prijateľné. Pracujeme z vlastných priestorov, jediné náklady, ktoré máme, sú práca a čas. A pracujeme priamo s prekladateľmi, preto naše ceny nepotrebujeme navyšovať.


Design a copyright © 2000 - ADVANS. Všetky práva vyhradené.
Preklady ADVANS - prekladateľské služby, aj krátke preklady, aj rýchle preklady. Rôzne jazykové kombinácie. Iba neúradné preklady.
http://www.advans.sk,
advans(a)advans.sk

NAJ.sk advans counter

anglicko-slovenské preklady, bulharsko-slovenské preklady, česko-slovenské preklady, francúzsko-slovenské preklady, chorvátsko-slovenské preklady, maďarsko-slovenské preklady, nemecko-slovenské preklady, poľsko-slovenské preklady, rusko-slovenské preklady, slovinsko-slovenské preklady, slovinčina, španielsko-slovenské preklady, taliansko-slovenské preklady, ukrajinsko-slovenské preklady, a iné jazykové kombinácie, a taktiež preklady zo slovenčiny do príslušného jazyka

preklady advans

 

preklady advans